Konkurs „Spotkania pokoleń” – przedłużenie terminu nadsyłania prac

Stowarzyszenie Promocji Twórczości Villa Foksal organizuje pod patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Grzegorza Benedykcińskiego konkurs „Spotkania pokoleń”. Przedłużyliśmy termin nadsyłania prac do końca marca 2018 r.

Celem konkursu jest utrwalenie wspomnień związanych z historią Grodziska Maz. Zapraszamy  uczniów w wieku 13-16 lat, mieszkających na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki do spisania relacji osób starszych (dziadków i rodziców), którzy mogą podzielić się swoimi refleksjami na temat wydarzeń w życiu miasta, ludzi tu mieszkających, wyglądu Grodziska w czasach ich młodości, a także pamiątek rodzinnych związanych z historią miasta. Relacje te mogą mieć formę wywiadu, artykułu itp.

  • Praca zgłoszona do konkursu powinna być nie dłuższa niż 10 000 znaków (ze spacjami)
  • Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2018 r.
  • Prace należy przesyłać na adres: villafoksal@gmail.com z dopiskiem „Spotkania pokoleń” wraz z oświadczeniem dostępnym na stronie internetowej organizatora
  • Laureaci najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe – czytniki Kindle
  • Najlepsze prace zostaną również opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Promocji Twórczości Villa Foksal: http://villafoksal.org/

W załączeniu regulamin konkursu oraz oświadczenie.