Wystawa Mazovia Art

Celem wystawy Mazovia Art jest promocja sztuki młodych twórców – artystów plastyków reprezentujących gminy Zachodniego Mazowsza. Na wystawę składają się obrazy, fotografie, grafiki, rysunki i kolaże, a także realizacje z zakresu scenografii i stylizacji. Ta różnorodność prezentowanych technik i form artystycznej ekspresji sprawia, że wystawa Mazovia Art to swoisty przegląd młodej sztuki we współczesnych jej tendencjach.

Utalentowanych, młodych artystów rekomendowały do udziału w wystawie gminne ośrodki kultury z terenu Zachodniego Mazowsza. Wśród autorów wystawy są absolwenci i studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz innych wyższych uczelni artystycznych. Gminę Błonie reprezentuje Krzysztof Mierzejewski, Gminę Brwinów – Natalia Oskiera, Gminę Leszno – Natalia Bochyńska, Gminę Michałowice – Aleksandra Ostrowska, gminę Milanówek – Robert Zybrant, Gminę Nadarzyn – Magdalena Izabela Majewska, gminę Podkowa Leśna- Piotr Stachurski.