Stowarzyszenie Promocji Twórczości Villa Foksal oferuje Państwu współpracę w obszarze public relations w dwóch formułach:

  • wsparcia bieżących Państwa działań oraz
  • wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Jesteśmy gotowi realizować działania w zakresie:

  •  przygotowania informacji i komunikatów prasowych,
  •  przygotowania aktualizacji informacji na stronę internetową,
  •  przygotowania tekstów wystąpień publicznych (speachwriter),
  •  wsparcia w organizowaniu spotkań, briefingów i konferencji,
  •  kreowania pomysłów dotyczących komunikacji,
  •  przygotowywania projektów odpowiedzi dla dziennikarzy,
  •  redagowania wywiadów i biuletynów firmowych,
  •  pisania i redagowania  artykułów oraz książek na zamówienie.

Zapraszamy do współpracy szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje z terenu Powiatu Grodziskiego oraz powiatów sąsiednich. Dobrze zaplanowane i rzetelnie przeprowadzone działania komunikacyjne mogą się stać fantastyczną dźwignią rozwoju.