Pierwsza stała droga krzyżowa w Archikatedrze Warszawskiej

W Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie kardynał Kazimierz Nycz poświęcił drogę krzyżową zaprojektowaną i wykonaną przez pochodzącego z Grodziska Maz. artystę rzeźbiarza Łukasz Krupskiego. Nabożeństwo z rozważaniami autora poprowadził bp Michał Janocha.

Ł. Krupski, który pierwsze kroki na swojej artystycznej drodze stawiał w Ognisku Plastycznym w Grodzisku Mazowieckim, w swoich rzeźbach często podnosi temat człowieka mierzącego się z problemem przemijania, czasu i wieczności. Sacrum pozostaje od lat jednym z głównych jego zainteresowań. Drogę krzyżową dla archikatedry warszawskiej traktuje jako klamrę dotychczasowej twórczości, ponieważ wkracza właśnie w tzw. wiek Chrystusowy.

14 stacji drogi krzyżowej powstało w najstarszym zabytku sakralnym stolicy, świątyni liczącej niemal 685 lat na tablicach o wymiarach 115 na 45 cm imitujących piaskowiec, z którego wykonane są filary katedry. Płaskorzeźby są niezwykle oszczędne w wyrazie i  nawiązują do gotyckiej surowości świątyni. Postacie są wydłużone i nie znajdziemy wśród nich na przykład rzymskich żołnierzy.

Droga krzyżowa zaprojektowana i wykonana przez Ł. Krupskiego wpisuje się w historię bazyliki oraz Warszawy. Motyw świątyni znajduje się w wielu stacjach. Strzeliste budynki, nad którymi góruje zarys katedry, obecne są już od drugiej stacji. Jezus, biorąc krzyż na swe ramiona, trzyma w dłoni miasto, cały ludzki świat. Na końcu, zamiast złożenia do grobu widzimy dłonie, które ofiarowują nam Hostię. Cała droga krzyżowa to przecież historia ofiarowania się Chrystusa człowiekowi. 

Pomysł wykonania stacji Męki Pańskiej dla warszawskiej bazyliki powstał ponad cztery lata temu. Od początku artyście przyświecało motto: „Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję”. W Archikatedrze Męczeństwa św. Jana Chrzciciela szczególnie głośno rozbrzmiewają słowa Chrystusa z Ewangelii św. Jana. Po upadku Powstania Warszawskiego zniszczeniu uległo 90 proc. zabudowy. Świątynia odbudowana z wielkim pietyzmem w stylu gotyku mazowieckiego mieści wiele ocalałych zabytków.