Ciało bliskie i dalekie

Galeria IKIKATA Art  Podkowie Leśnej to stworzona przez Katarzynę Plichta-Szwarc przestrzeń-idea, której celem jest poszukiwanie nowych dróg prezentacji polskiej sztuki współczesnej wśród szerokiego grona odbiorców i kolekcjonerów – zarówno w kraju, jak i za granicą.  

Co prawda galeria koncentruje się na takich formach wypowiedzi artystycznej jak malarstwo, rysunek, fotografia czy rzeźba, ale założeniem jest, aby w miejscu tym ścierały się różne formy wyrazu, idee i koncepcje. Galeria promuje współczesnych artystów młodego pokolenia, ale jednocześnie umożliwia im kontakt z doświadczonymi twórcami o ugruntowanej renomie.

Najlepszych tego przykładem jest najnowsza wystawa zbiorowa „Ciało Nieobce”. Ciało zostało potraktowane przez artystów jako pretekst lub bezpośrednie narzędzie. Swoje prace prezentują: Karolina Cecot, Zbigniew Edward Fedyczkowski, Daria Infanti, Tymoteusz Lekler, Danuta Milewska, Michał Piotrkowicz, Konrad Wiśniewski i Łukasz Zbroja. Zestawienie prac tych artystów tworzy nową narrację. Zostawia przestrzeń nie tylko na poszukiwanie odpowiedzi, ale przede wszystkim do postawienia pytań o istotę naszej integralności.

Oddalenie Galerii IKIKATA od dużych aglomeracji oraz kameralna atmosfera sprzyjają medytacyjnej wręcz konfrontacji z prezentowanymi pracami.