Biblia bliżej ludzi – na dworcu

W ostatnim półwieczu wydano prawie 4 mld egzemplarzy Biblii. Przetłumaczona została na ponad 700 języków. Do 26 kwietnia na dworcu PKP w Grodzisku Mazowieckim można oglądać wystawę Biblii. Właścicielem kolekcji liczącej ponad 70 pozycji jest Jarosław Gaudek – pastor Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Wśród nich są Biblie w języku hebrajskim, aramejskim, pisana brajlem, po kaszubsku po śląsku. Jest też Biblia dla ubogich czyli obrazkowa. 

Najmniejsza Biblia waży 3 g, najcięższa 13 kg. Najstarsza to przekład Biblii na łacinę, czyli wulgata. Pochodzi z 1716 roku. Otwarciu wystawy przygotowanej przez Grodziską Wspólnotę Chrześcijańską (Kościół Chrześcijan Baptystów) towarzyszył recital ballad i psalmów w wykonaniu Jana Białęckiego.