Wielkanoc w sztuce ludowej

Święta Wielkiej Nocy łączą w sobie olbrzymie i zróżnicowane emocje, wyczekiwaną radość i bolesną, przejmującą tajemnicę cierpienia oraz wyzwalającą moc Zmartwychwstania Pańskiego. Emocje te znajdowały odzwierciedlenie w dziełach sztuki ludowej: rzeźbach, malarstwie, przedmiotach obrzędowych i codziennego użytku. Twórcy ludowi wyrażali je w sposób nadzwyczaj szczery, bliski ludzkiemu pojmowaniu. Jednocześnie w tych wyrazistych przedstawieniach utrwalona został bogata, wielowymiarowa symbolika.

Wystawa w Galerii Impuls w Podkowie Leśnej, dzięki wspaniałemu oświetleniu, wydobywa z rzeźb, płaskorzeźb, malarstwa na szkle, pochodzących z Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, założonego przez nestora polskiej etnografii prof. Mariana Pokropka wszystko, co najważniejsze, a więc przede wszystkim ukryte w nich emocje. Wystawa w podkowiańskiej galerii prezentuje rzeźby, płaskorzeźby, malarstwo na szkle, pisanki, wycinanki i inne elementy dekoracyjne takich artystów jak: Adam Szczepanik z Wólki Grodziskiej, Feliks Czajkowski, Katarzyna Gaweł, Ewelina Pękosowa, Franciszek Pałka, Sabina Knoch, Bronisław Bednarz, Ryszard Sęk i wielu innych.