Sztuka ludowa Białorusi w muzeum w Otrębusach

W Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, założonym i prowadzonym przez profesora Mariana Pokropka można oglądać okolicznościową wystawę „Sztuka ludowa Białorusi”, która została przygotowana w imię solidarności z narodem białoruskim.

Profesor M. Pokropek jako etnograf Polski i Słowiańszczyzny zwiedził Białoruś wszerz i wzdłuż, od Niemna do Dźwiny, a na południu do Prypeci i Horynia. Wyjazdy te zaowocowały licznymi spotkaniami prywatnymi i instytucjonalnymi, pokłosiem których stało się także kolekcjonerstwo sztuki białoruskiej. Każdy pozyskany zabytek, to wynik bezpośrednich spotkań z twórcami. Na wystawie prezentowane są misterne wycinanki, rzeźby, obrazy twórców ludowych nawiązujące do historii i pamięci rodzinnej, ale również fotografie i zasoby biblioteczne dotyczące historii, kultury i sztuki Białorusi.

Sierpniowe wydarzenia w tym kraju spowodowały, że Białorusią i zamieszkującą tam ludnością zainteresowały się państwa europejskie, w przede wszystkim te najbliższe, sąsiadujące, czyli Polska, Litwa i Ukraina. Państwa te łączy wielowiekowa historia. Na terenie Białorusi na zamku w Krewie w 1835 roku uzgodnione były wstępne układy doprowadzające do powstania pierwszej w historii Europy Unii Narodów – połączenia Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim, w skład którego wchodziły ogromne terytoria Białorusi i Rusi (Ukrainy). Również statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego pisane były w języku białoruskim. Kilkuwiekowe istnienie Rzeczpospolitej Obojga Narodów (choć w jej składzie było wiele narodowości), przyczyniło się do rozkwitu na tych terenach cywilizacji europejskiej. Szczególną rolę odegrali tu Polacy, fundatorzy zamków, klasztorów,  kościołów oraz miast. Na tych terenach urodzili się Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz i Michał Ogiński, wszyscy utożsamiali się nie tylko z historią Polski, ale także Białorusi.

Podczas wernisażu, który odbył się w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody dr Katarzyna Waszczyńska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego zachęcała do lepszego poznania Białorusi. Wystawę otworzył, grając na ligawce artysta ludowy z Grodziska Mazowieckiego Adam Szczepanik, który prezentował również swoje wyroby.

Profesor M. Pokropek od ponad 40 lat gromadzi zabytki sztuki ludowej: rzeźby, płaskorzeźby, obrazy, wycinanki z Polski i krajów ościennych. Muzeum działa od 1996 r. Jego budowa i organizowanie zajęły ponad 25 lat, ale efekty robią wrażenie.

otrębusy3

otrębusy6

otrębusy1

otrębusy2