Na dom w Czarnym Lesie

Najsłynniejszy Czarnolas to ten w powiecie zwoleńskim, należący ongiś do Jana Kochanowskiego, ale może kiedyś również Czarny Las w Gminie Grodzisk Mazowiecki zyska tak dużą popularność. W każdym razie książka „Od Czarnolesia do Czarnego Lasu, czyli o powstawaniu tożsamości lokalnej” Ewy Błońskiej, Tadeusza Jana Murzyna i Artura Obidzińskiego dokumentuje intensywny rozwój tej miejscowości.

Z publikacją warto się zapoznać także z tego względu, że książek traktujących o historii i rozwoju wsi i małych miejscowości nie jest dużo i stanowić będą dla przyszłych pokoleń interesujący dokument zmian, których jesteśmy świadkami.

Nawet jeśli w słowach Burmistrza Grodziska Maz. Grzegorza Benedykcińskiego do mieszkańców Czarnego Lasu „Przybyliście tu jak do Ameryki. Tworzycie nową rzeczywistość!” jest trochę przesady, to w niczym nie zmienia to faktu, że mieszkańcom w różnym wieku, pochodzącym nie tylko z różnych części Polski, ale także świata, udało się stworzyć autentyczną społeczność lokalną. A nie jest to łatwe, ponieważ ludzie nie staną się społecznością „z automatu”, tylko dlatego, że postanowili zamieszkać w tej samej miejscowości. O tym, co sprawiło, że poczuli się związani ze sobą i wsią, którą wybrali na miejsce do życia dowiemy się z książki wydanej przez Gminę Grodzisk Mazowiecki.

Nazwa wsi pochodzi od ciemnych drzewostanów olszowych i właśnie przyrodzie poświęcony jest pierwszy rozdział książki. Drugi traktuje o dziejach wsi Czarny Las w latach 1850-1990. Trzeci rozdział to teraźniejszość – zanik rolnictwa, powstanie zabudowy deweloperskiej oraz działalność społeczna mieszkańców, w tym liczne inicjatywy kulturalno-wychowawcze. Nie zabrakło również sylwetek najbardziej znanych mieszkańców. Obecnie Czarny Las ma już ponad 300 domów, liczy około 800 mieszkańców i nadal się rozwija.

Początkiem książki był folder, który rozrastał się do większych rozmiarów. Jest to pierwsza książka o historii Czarnego Lasu i miejmy nadzieję, że będą następne.

2IMG_0412