Miejsca piękne i mroczne

Do 2 czerwca br. w Galerii Impuls w Podkowie Leśnej można oglądać wystawę obrazów Michała Mroczki „Miejsca”.

To obrazy wielu miejsc, często mrocznych. Zachwyt nad bruzdą ziemi i oceanem na drugiej półkuli. To także refleksje nad historią i przyszłością. Obrazy zdradzają zainteresowania autora geopolityką, ale – jak sam przyznaje – od tematyki wojennej coraz częściej ucieka w pejzaż. Szuka inspiracji w przyrodzie, która kiedyś była zaledwie tłem twórczej wypowiedzi, a teraz staje się główną linią malarskiej narracji.

Obrazy „wojenne” też na wystawie są obecne, np. obraz „Polska-Rosja” z 2016 r. ukazujący żołnierzy na boisku piłkarskim. Można zadać pytanie: gdzie jest piłka? Może poza obrazem? Jest też „Czas Apokalipsy”, są wraki statków. Jest też asamblaż – dyptyk motoryzacyjny.

„Miejsca” to wystawa o zachwycie nad światem. Tym pięknym, często magicznym, ale i tym ciemnym.