Madonna z płaszczem

Obraz nieznanego autora „Madonna płaszczem okrywająca familię Mokronoskich” odnotowany jest w kościelnych inwentarzach parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim w roku 1790, 1806, 1817 i 1875. Najobszerniejszy opis dozór kościelny sporządził w tym ostatnim roku. Mówi on: „po lewej stronie obraz J.W. Mokronowskich w pośrodku Matka Boska okrywająca płaszczem tęż familię, olejny na płótnie malowany, stary”.

Nie dysponujemy zdjęciami przedstawiającymi obraz. Mógł wisieć na ścianie w miejscu gdzie obecnie znajduje się ambona. Najwięcej obrazów przedstawiających Matkę Bożą chroniącą pod płaszczem różne stany spotyka się we Włoszech. Zwracają uwagę zachwiane proporcje osób, które ukazywane są na obrazach jako małe w stosunku do postaci Maryi. Często po jednej stronie Maryi stali mężczyźni, po drugiej – kobiety. Pierwsze przedstawienia Maryi okrywającej płaszczem lud pochodzą z XIII w. Nie wiemy kto pierwszy wprowadził ten motyw do sztuki, ale namalował go m.in. El Greco.

Kult Maryi w płaszczu opiekuńczym rozprzestrzenił się dzięki cystersom i dominikanom. Obecnie mozaika z tym motywem zdobi wejście do kaplicy sióstr dominikanek w Radoniach.

Dawnym echem zwyczaju nakładania płaszcza mógł być gest Danusi z „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza, która zarzuciła na głowę Zbyszka chustę i uratowała go od kary. Pamiętne jest również zdjęcie ukazujące chłopca ukrywającego się pod płaszczem papieża Jana Pawła II.