Księga nad księgami

„Chrześcijaństwo – Biblia – Reformacja” to temat wystawy, którą można było oglądać w Wilii Radogoszcz.  Wystawę zorganizowano dzięki uprzejmości Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie z okazji 500-lecia reformacji, ale prezentowane na niej były różne przekłady Biblii, także te ekumeniczne. Uwagę zwracał jeden z niewielu zachowanych egzemplarzy „Biblii brzeskiej” z 1563 r.

biblia3 (2)

biblia3 (1)