Adoracja pasterzy

Nie wiadomo dokładnie w jakich okolicznościach obraz „Adoracja pasterzy” z drugiej połowy XVI w. przypisywany Francesco Bassano (1549-1592) znalazł się w kościele w Kaskach. Podobno został podarowany parafii po II wojnie światowej.

„Katalog Zabytków Sztuki w Polsce” Polskiej Akademii Nauk z 1967 roku wymienia ten obraz w wykazie dzieł znajdujących się w tym kościele. Kaski należały wtedy do Powiatu Grodziskiego. Ze względu na słabe zabezpieczenie kościoła przed kradzieżą, potrzebę konserwacji oraz prezentacji obrazu szerszej publiczności został przeniesiony do Warszawy. Obecnie można go oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Jest to obraz dużej klasy i niewątpliwie każde muzeum chciałoby go mieć w swojej kolekcji. Dzieło nawiązuje do bardzo popularnego w sztuce tematu. Kompozycja jest bardzo klarowna i zdyscyplinowana.

2najcenniejsze-bassano