Aborygeni – duchowi arystokraci świata

Ksiądz prof. Wojciech Bęben prawie ćwierć wieku był  misjonarzem w Australii i Oceanii. Jednak jego praca nie była ściśle misyjna, ponieważ prowadził także badania antropologiczne. Podczas spotkania zorganizowanego w ramach Grodziskich Spotkań Wielokulturowych Sploty 2018 mówił o Aborygenach. Przyznał, że do nich należy jego serce.

Jeden z najwybitniejszych antropologów Claude Lévi-Strauss uważał ich za arystokrację duchową świata. Obecnie w Australii żyje około 60 tysięcy Aborygenów. Przybyli na ten kontynent z Azji. Niestety 90% z nich to alkoholicy, ludzie bez ziemi i tożsamości. Większość nie pracuje. Utrzymują się z zasiłku dla bezrobotnych. Są jednymi z najlepszych artystów. Mają bardzo interesujące wierzenia. Nie uznają stworzenia ex nihilo. Ich preegzystencja była w ziemi. Był to czas pierwotnego, świętego śnienia. Gdy wyszli na zewnątrz byli już uformowani duchowo. Dzisiaj ta duchowość i mitologia utrzymuje ich przy życiu. I ciągle otwarte pozostaje pytanie: jak pogodzić ten stary i nowy świat?