Stowarzyszenie miłośników EKD/WKD zaprasza do współpracy

Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD zostało zarejestrowane w 2018 r. Zrzesza osoby zainteresowane historią i współczesnością linii kolejowej Warszawa-Grodzisk Maz./Milanówek.

Stowarzyszenie m.in. podejmuje działania na rzecz kultywowania tradycji polskiego kolejnictwa, szczególnie na linii WKD (EKD), gromadzi pamiątki i eksponaty, opracowuje materiały służące propagowaniu historii tego przedsiębiorstwa.Inspiruje oraz wspiera działania i inicjatywy zmierzające do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa, zwłaszcza infrastruktury i taboru linii WKD (EKD). Znane jest ze swojej działalność popularyzatorskiej, ponieważ było współorganizatorem Nocy Muzeów w Izbie Tradycji EKD (WKD) i Dni Transportu Publicznego. Podczas ostatniej edycji Dni Transportu Publicznego na linię kolejki z gościnnymi występami przybyła należąca do PKP Cargo lokomotywa SM42, zwana żargonowo od malowania „stonką”, która przez wiele lat wykorzystywana była do prac manewrowych i gospodarczych na sieci WKD.

Miłośnicy wukadki zapraszali na spacery śladami dawnych linii kolejki w Grodzisku, Milanówku i Warszawie, co niezwykle istotne, gdyż tereny te np. w stolicy coraz częściej zabudowywane są mieszkaniami. Chodzili również śladami niedokończonych linii kolejowych.

Członkowie stowarzyszenie pamiętają o pracownikach zasłużonych dla EKD (WKD). W 2019 r. uczestniczyli w nadaniu jednemu z rond na ul. Okrężnej w Grodzisku imienia Kolejarzy EKD – Żołnierzy Armii Krajowej.

W następnych latach Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD także planuje wiele wydarzeń i zaprasza wszystkich chętnych do włączenia się w jego działalność.

1Anglik