Kultura w Grodzisku pod lupą badaczy

Ukazał się raport z ogólnopolskiego projektu badawczego „Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce”. Był on realizowany od 2016 r. przez Związek Miast Polskich przy współpracy Regionalnego Obserwatorium Kultury Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu było zbadanie warunków działalności różnych instytucji kultury. Wśród ośmiu badanych instytucji z całego kraju znalazło się Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Wszystkie je łączy, że w ciągu ostatnich kilku lat zostały po raz pierwszy oddane do użytku i rozpoczęły działalność.

Jak w raporcie wypada Centrum Kultury? Respondenci wskazywali, że zlokalizowanie placówki w centrum miasta daje mieszkańcom odczucie, że kultura ma być w centrum życia i rozchodzić się na inne części miasta. Pod względem lokalizacji Centrum Kultury zostało ocenione najwyżej spośród ośmiu badanych placówek kulturalnych.

Autorzy raportu odnieśli się do debaty zorganizowanej w październiku ubiegłego roku, w której wzięli udział przedstawiciele instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. Dyskusja ta miała według nich charakter najbardziej emocjonalny spośród wszystkich, które miały miejsce w ośmiu miastach, co wskazuje na potrzebę organizowania debat na najważniejsze tematy.

Grodziskie Centrum Kultury było najstarszą instytucją wśród uczestniczących w badaniu, a tym samym zatarł się „efekt nowości”. Powstało z pierwszych funduszy unijnych, funkcjonuje od 2008 roku i dlatego analizując jego funkcje użytkowe należy porównywać je z innymi placówkami, które wtedy powstały. Jako sukces Centrum Kultury uczestnicy badania wskazywali, że dzięki tej inwestycji „ludzie nauczyli się wychodzić z domu”. Najczęściej badani odbiorcy podkreślali różnorodność i bogactwo kulturalnej oferty. Pozytywnie, jako bardzo dobre zostały ocenione relacje interpersonalne między pracującymi w Centrum Kultury osobami.

Przykład Grodziska Mazowieckiego, który jako jeden z pierwszych polskich samorządów wykorzystał fundusze unijne na budowę miejskiego centrum jest niezwykle cenny, gdyż pokazuje wyraźnie element zmiany niemożliwy do uchwycenia w innych miastach – stwierdzają autorzy raportu.

Odbiorców oferty Centrum Kultury i jego pracowników poproszono o wskazanie ile lat, w ich ocenie przetrwa instytucja. Do wyboru były 4 przedziały: ok 10, ok. 25 i ok. 50 i ok. 100 lat. Najliczniejsza grupa korzystających z kulturalnej oferty centrum wskazała przedział ok. 50 lat (34%), natomiast wśród pracowników dominowała odpowiedź ok. 25 lat (31,6%).

Wyniki badań stanowią zasób wiedzy dla instytucji objętych badaniem oraz samorządów, na których spoczywa kreowanie polityki kulturalnej. Projekt badawczy pokazał przykłady dobrych rozwiązań i pomysłów.  

debata2-1